Lektorem projektu Den finanční gramotnosti se může stát pouze poradce společnosti Partners Financial Services, a.s., který má prokazatelnou praxi ve finančním poradenství. Pro poradce Partners více informací naleznete zde.